FLORIANS, Patrik. Návrh části webové aplikace pro výpočet režijních nákladů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197480. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO