PLÁTENÍK, Jindřich. Podnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřim [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197495. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.

Uložit do Citace PRO