OTRADOVCOVÁ, Andrea. Marketingový audit spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197506. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO