JUŘIČKA, Milan. Analýza a návrh reportingu reálných nákladů materiálu [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lukáš Novák.

Uložit do Citace PRO