BUGÁROVÁ, Dominika. Využití interního personálního marketingu ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197510. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO