TIHELKA, Filip. Analýza a návrh reportingu výkonnosti [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197511. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lukáš Novák.
Uložit do Citace PRO