OTRUBOVÁ, Lenka. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197553. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Michal Karas.

Uložit do Citace PRO