FRANĚK, Vladimír. Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197565. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO