VÁLEK, David. Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních navigačních systémů s účinností navedení podle LADGPS [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO