VESELÝ, Milan. Stirlingův cyklus [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197636. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO