TICHOŇ, Ondřej. Návrh výroby držáku žehličky [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197637. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO