LANGER, Vojtěch. Optimalizace světelné křižovatky [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197653. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jakub Kůdela.
Uložit do Citace PRO