NAVRÁTILOVÁ, Karolína. Družicový navigační systém GLONASS 2018+ (studijní pomůcka) [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197666. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO