SKÁCELOVÁ, Pavlína. On-line marketingová komunikace [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197687. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO