PISAŘOVICOVÁ, Klára. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197710. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO