VESELÁ, Markéta. Návrh marketingové strategie vybraného českého podniku s expanzí na zahraniční trh [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197719. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO