NEUHAUSEROVÁ, Klára. Dům sv. Barbory [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197733. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Markéta Sedláková.

Uložit do Citace PRO