ODSTRČIL, Marek. Posouzení softwaru Smap3D při návrhu odpařovací technologie [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197737. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Marek Vondra.
Uložit do Citace PRO