POKORNÝ, Zdeněk. Návrh tvorby výrobní koncepce pro funkce řízení výrobního procesu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197740. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO