SÝKORA, Petr. Konstrukce jednoúčelového stroje na opracování polyuretanových odlitků [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Tůma.
Uložit do Citace PRO