MUSIL, Tomáš. Létající atmosférický nosič pro vypouštění raket [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197770. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Vladimír Daněk.

Uložit do Citace PRO