KODAD, Daniel. Impaktor pro laboratorní záchyt jemných částic [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197782. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO