PAVLÁSKOVÁ, Lucie. Biosenzory na bázi funkcionalizovaného grafenu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.
Uložit do Citace PRO