ZADOROZHNII, Oleksii. Výměnná anizotropie v metamagnetických heterostrukturách [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Uhlíř.
Uložit do Citace PRO