VOJÁČEK, Libor. Teoretická studie magnetické anizotropie v magnetických tunelových spojích na bázi MgO [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Chshiev,, Mairbek Chshiev,, Mairbek.
Uložit do Citace PRO