JANÁS, Jan. Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na komunikaci pomocí PLC/BPL [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Benešl.
Uložit do Citace PRO