KOVÁČ, Dávid. Rozhraní pro řízení řídicí jednotky pasivní optické sítě [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Horváth.
Uložit do Citace PRO