KUČEROVÁ, Amálie. Optimalizace marketingového mixu vybrané společnosti na slovenském trhu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Milichovský.

Uložit do Citace PRO