JANOUCH, Viktor a Hana LOŠŤÁKOVÁ. Marketingová komunikace prostřednictvím webových stránek ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, V(8), 107-116 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19825
Uložit do Citace PRO