BOHÁČ, David. VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198367. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.

Uložit do Citace PRO