MACEK, Štěpán. Obnova městských lázní v Malých Svatoňovicích [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Adam Guzdek.

Uložit do Citace PRO