STAŇKOVÁ, Marie, Mária REŽŇÁKOVÁ a Michaela BERANOVÁ. Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010, IV(7), 57-66 [cit. 2022-01-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19839

Uložit do Citace PRO