SOBOTKOVÁ, Pavla. Obnova společenského domu ve Zlobicích [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lukáš Ležatka.
Uložit do Citace PRO