ŠOUPALOVÁ, Kristýna. Statická analýza konstrukce rozhledny [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198414. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.
Uložit do Citace PRO