ZAVŘELOVÁ, Michaela. Statická analýza variant visuté mostní konstrukce [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198416. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.

Uložit do Citace PRO