ZMĚLÍK, Jiří. Analýza metod pro stanovení vlhkosti dřeva nedestruktivními metodami [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.
Uložit do Citace PRO