ZELINOVÁ, Kristína. Vyhodnocení účinnosti poloprovozní ultrafiltrační jednotky [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.

Uložit do Citace PRO