SVOBODA, Vojtěch. Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198446. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jana Pařílková.

Uložit do Citace PRO