HUBENÝ, Michal. Využití dešťových vod z objektů pro závlahu a zasakování [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.

Uložit do Citace PRO