JÍLEK, David. Vyhodnocení morfologie dna vodní nádrže pomocí dat z batymetrického měření [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198461. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Daniel Marton.

Uložit do Citace PRO