CHURSIN, Aleksei. Návrh řízení hobby robotického ramene [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198468. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Cejpek.

Uložit do Citace PRO