PIKNA, Jan. Kapková závlaha zemědělských ploch [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198475. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.
Uložit do Citace PRO