NEDVĚDOVÁ, Adéla. V prach obráceno [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198484. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.

Uložit do Citace PRO