TALIÁNOVÁ, Eliška. Monitorování mitochondrií v živých buňkách s využitím fluorescenčních metod [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198493. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.

Uložit do Citace PRO