POLZEROVÁ, Nikola. Metody predikce sekundární struktury RNA [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198496. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Kateřina Jurečková.
Uložit do Citace PRO