DVOŘÁK, Vojtěch. Návrh číslicového filtru typu pásmová propust [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1985. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Fujcik.

Uložit do Citace PRO