KRONOWETTEROVÁ, Marie. Bezbariérové město – náměstí v Poděbradech [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Petra Okřinová.
Uložit do Citace PRO