VYORALOVÁ, Tereza. Příprava a realizace spodní stavby sportovního centra v Břeclavi [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.

Uložit do Citace PRO