AMBROZEK, Patrik. Rezidence Lazce [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Sylva Bantová.

Uložit do Citace PRO