HANÁČKOVÁ, Monika. Nízkopodlažní bytový dům [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198589. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Marie Rusinová.

Uložit do Citace PRO